Betonrot reparatie

U bent op zoek naar een bedrijf voor betonrot reparatie? Davinci Bouw kan uw betonrot probleem voor u oplossen. Wilt u een offerte voor de reparatie? 

Wilt u eerst meer weten over betonrot? Lees dan verder. 

Wat is betonrot en hoe gaat betonrot reparatie?

Betonrot is een term die gebruikt wordt voor bepaalde schade aan gewapend beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) waardoor het kan barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en dus voor de gehele betonconstructie. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd werd, of door onvakkundig onderhoud tijdens de levensduur.

Betonrot wordt veroorzaakt door indringing van kooldioxide CO2 van de lucht (carbonatatie) of door indringing van chloriden. Chloride-indringing komt meestal voor in zeeklimaat of op plaatsen waar zout gestrooid wordt zoals bruggen. Betonrot komt ook voor in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride (CaCl2) overschreden werd. De chloride werd in dat geval bij het maken van het element toegevoegd als bindingsversneller.

In beide gevallen wordt de beschermende ijzeroxide-laag rond de wapening verbroken. In de buitenlucht schilfert dit roestproduct normaal af, in basische omstandigheden zoals die in beton voorkomen blijft dit een continue laag die zo de wapening beschermt. In gecarbonateerd beton is de pH gedaald zodat de beschermlaag verdwijnt, aanwezigheid van chloriden zorgt ervoor dat de beschermlaag oplost als ijzerchloride FeCl3 en zo uit het beton verdwijnt.

Voorkomen van betonrot 

Het betonrotproces kan vermeden worden door tijdens het vervaardigen van nieuwe elementen door;

  • het kiezen van een lage water/cementfactor
  • een voldoende betondekking te garanderen (wapening diep genoeg plaatsen)
  • het vermijden van de verhardingsversneller calciumchloride (nu in de bouw verboden)
 
 
Betonrot laten repareren?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betonrot reparatie